Innkalling til årsmøte 2018

Dato: 05.03.2018
Tidspunkt: 17.00
Sted: OsloMet (HiOA) Helsefagbiblioteket i Pilestredet 32

Innkalling til årsmøte i SMH- NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag

SMHs årsmøte for 2018 avholdes mandag 5.mars 2018 kl. 17.00 på OsloMet (HiOA), Helsefagbiblioteket i Pilestredet 32.
Saker som medlemmer ønsker skal behandles av årsmøtet, må sendes leder av SMH, Irene Hunskår på epost irene.hunskar@vid.no innen 3 uker før årsmøtet, senest 12.februar 2018.
Fullstendig innkalling og saksliste sendes alle medlemmer senest 1 uke før årsmøtet.
I forkant av årsmøtet blir det servering av pizza og faglig program.

Mer informasjon og påmelding til årsmøtet og bespisning kommer.
Styret
ved leder Irene Hunskår

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone