Kontakt

Har du saker som vi i SMH bør ta opp?
Ta kontakt med lederen vår!

Styret for perioden 2017-2018 består av:

Leder Irene Hunskår
VID vitenskapelige høgskole
– studiested Haraldsplass
E-post: irene.hunskar@vid.no

Sekretær Astrid Kilvik
NTNU UB, Bibliotek for medisin og helse
E-post: astrid.kilvik@ntnu.no

Nestleder Mikaela Aamodt
Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
E-post: mikaela.aamodt@ub.uio.no

Kasserer Grete Overvåg
Norges Arktiske Universitet, Natur- og helsefagbiblioteket
E-post: grete.overvag@uit.no

Styremedlemmer

Kurskomitéen

SMHs kurskomité har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs. Ta gjerne kontakt  dersom du har noen ideer eller ønsker om kurs.

Mikaela Aamodt
Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
E-post: mikaela.aamodt@ub.uio.no

Miriam Bakkeli
Folkehelseinstituttet
E-post: miriam.bakkeli@fhi.no

Astrid Müller
Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
E-post: astrid.mueller@ub.uio.no

Marit Gjone Sandsleth
Høgskolen Sør-Øst-Norge, Drammen, Biblioteket
E-post: marit.gjone.sandsleth@usn.no

Mia Alexandra Ølnes
Lovisenberg diakonale høgskole
E-post: mia.olnes@ldh.no

Nettredaksjonen

Dersom du har kommentarer til nettsidene så ta kontakt med nettredaksjonen. Vi har ansvaret for å oppdatere nettsidene og å legge ut informasjon om kurs og konferanser som er i SMHs målgruppe.

Dina Norborg
Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
E-post: k.d.norborg@ub.uio.no

Valgkomitéen består av

  • Hanne Dybvig, Høgskolen i Østfold, Biblioteket
  • Elin Opheim, Høgskolen i Hedmark
  • Karen Johanne Buset, NTNU UB Medisinsk bibliotek

SMHs regnskap revideres av

  • Hilde Iren Flaatten, Medisinsk bibliotek, Universitetet i Oslo
  • Signy Soelberg, Medisinsk bibliotek, Universitetet i Oslo