Kontakt

Har du saker som vi i SMH bør ta opp?
Ta kontakt med lederen vår!

Styret for perioden 2015-2016 består av:

Leder Irene Hunskår
VID vitenskapelige høgskole
– studiested Haraldsplass
E-post: irene.hunskar@vid.no

Sekretær Astrid Kilvik
Dronning Mauds Minne Høgskole
E-post: atk@dmmh.no

Nestleder Hanne Dybvik
Høgskolen i Østfold, Biblioteket
E-post: hanne.dybvik@hiof.no

Kasserer Elin Opheim
Høgskolen i Hedmark
E-post: elinop@gmail.com

Styremedlemmer

Kurskomitéen

SMHs kurskomité har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs. Ta gjerne kontakt med de dersom du har noen ideer eller ønsker om kurs.

Mikaela Aamodt
Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
E-post: mikaela.aamodt@ub.uio.no

Hanne Dybvik
Høgskolen i Østfold, Biblioteket, Halden
Tlf.: 69 30 30 32
E-post: hanne.dybvik@hiof.no

Astrid Müller
Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
E-post: astrid.mueller@ub.uio.no

Tonje Velde
Høgskolen Stord/ Haugesund, Biblioteket
E-post: tonje.velde@hsh.no

Mia Alexandra Ølnes
Lovisenberg diakonale høgskole
E-post: mia.olnes@ldh.no

Nettredaksjonen

Dersom du har noen kommentarer til nettsidene så ta kontakt med nettredaksjonen. Vi har ansvaret for å oppdatere nettsidene og å legge ut informasjon om kurs og konferanser som er i SMHs målgruppe.

Dina Norborg
Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
E-post: k.d.norborg@ub.uio.no

Annika E. Bysveen
Medisinsk bibliotek, Diakonhjemmet sykehus
E-post: annika.bysveen@diakonsyk.no

Valgkomitéen består av

  • Hilde Strømme, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Malene Wøhlk Gundersen, Helsedirektoratet
  • Karen Johanne Buset, NTNU UB Medisinsk bibliotek

SMHs regnskap revideres av

  • Hilde Iren Flaatten, Medisinsk bibliotek, Universitetet i Oslo
  • Signy Soelberg, Medisinsk bibliotek, Universitetet i Oslo