Referat fra årsmøtet 2016

Referatet fra årsmøtet 3. mars er publisert her sammen med resten av sakspapirene.

Nytt styre

På årsmøtet 3. mars ble det valgt nytt styre i SMH som nå består av: Ingrid Harboe. Kunnskapssenteret for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet. Irene Hunskår. VID vitenskapelige høgskole – studiested Haraldsplass. Astrid Kilvik. Dronning Mauds Minne Høgskole. Hanne Dybvik. Høgskolen i Østfold, Biblioteket. Elin Opheim. Høgskolen i Hedmark. Dina Norborg. Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek. Tonje Velde. … Fortsett å lese Nytt styre

Program, saksliste og påmelding til årsmøtet 2016

Program og saksliste for årsmøtet 2016 er klart. Etter årsmøtet holdes medlemsmøte hvor Hege Underdal, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, informerer om omorganiseringen i den sentrale helseforvaltningen og endringer i Helsebiblioteket. Detaljer og påmelding i aktivitetskalenderen.

Seminar om kildebruk og kildekritikk

3. mars inviterer SMH til seminar om kildebruk og kildekritikk med Ole Bjørn Rekdal fra Høgskolen i Bergen. Mer informasjon og påmelding finner du i aktivitetskalenderen. Det arrangeres årsmøte for SMH samme dag og samme sted, rett etter seminaret. Påmelding og mer informasjon kommer i aktivitetskalenderen

Reisestipend 2016

SMH fortsetter ordningen med løpende tildeling av reisestipend i 2016 – men med unntak. Søknader for stipend til EAHIL-konferansen i juni har en egen frist: 11. mars. Innkomne søknader behandles i styret påfølgende uke, slik at man rekker å melde seg på konferansen før Early bird-fristen 31. mars. Mer om SMHs reisestipend: http://smh.no/reisestipend/ Om EAHIL-konferansen: … Fortsett å lese Reisestipend 2016

Årsmøte 2016

SMHs årsmøte for 2016 avholdes 3. mars hos Kunnskapssenteret. Hold av datoen. Program og påmelding kommer. Det vil i tillegg bli arrangert et seminar tidligere samme dag. Informasjon om dette kommer seinere.

Konstituering av nytt styre

På sitt første styremøte etter årsmøtet konstituerte styret seg. Det kom ingen nye styremedlemmer inn og styret valgte dermed å fortsette som året før. Irene Hunskår fortsetter som leder med Hanne Dybvik som nestleder. Oversikt over hvem som sitter i styret og andre komiteer finner du under Kontakt .