Sakspapirer til årsmøtet 2014

Referat årsmøte 2014

Helsedirektoratet, 7.april 2014 kl 16.30
Tilstede: 25stk

1. Konstituering
Møteleder: Karen Johanne Buset
Referenter: Marit T. Magnussen og Tonje Velde

2. Årsmelding

Karen Johanne Buset gikk igjennom den.
Årsmeldingen ble godkjent.
Kommentarer: ingen

3. Regnskap
Elin Opheim gikk gjennom regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.
Kommentarer: utgiftene til Malawi er utbetalt i 2014

4. Virkeplan
Virkeplanen ble vedtatt.
Kommentarer: Tillegg: SMH Baltic skal arrangere konferanse. Inn Dette tas inn under pkt 3 i virkeplanen.

5. Budsjettforslag
Budsjettforslaget ble vedtatt
Innspill: SMH baltic, ba om at 10.000 gitt i reisestipend blir gjort om til generell støtte. Vedtatt
SMH dagen, trenger også evt støtte pga mindre støtte fra sponsorer og dyrere å arrangere i Oslo. Vedtatt at de også får 10.000 i økt støtte.

6. Støtte til bibliotek i vanskeligstilte land

Irene Hunskår fortalte om årets bokinnkjøp til Malawi, og viste litt bilder. Spørsmål til årsmøtet. Hvordan skal vi gi denne typen støtte i tiden fremover? Astrid Muller: utveksling (SMH baltic har hatt utveksling, bibliotekarer fra Baltikum har kommet 1-2 uker på besøk i Oslo) Trine Remvik: reisestipend til IFLA-møte i Cape Town i 2015 (spesielt for bibliotekarer i Afrika/ Malawi?)

NBF sitt Malawi prosjekt er i utgangspunktet avsluttet, vet ikke helt hvor veien går videre.

7. Poenggivende videreutdanning
Innspill: Hilde Strømme: strålende ide!
Vedtak: styret jobber videre med det!

8. Valg
Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble godkjent:
Gjenvalg – valgt for 2 år:
Ingrid Harboe
Marthe Ødegaard
Irene Hunskår
Sølvi Biedliæ
Fortsetter 1 år
Hanne Dybvik
Elin Opheim
Tonje Velde
Malene Gundersen og Karen Johanne Buset går ut av styret.
Nye styremedlemmer – valgt for 2 år
Terese Dalsnes
Astrid Kilvik

Revisorer:
Signe R. Soelberg
Hilde Flaaten

Valgkomite:
Hege Underdal
Sara Clarke
Karen Johanne Buset
Randi Bolstad går ut av valgkomiteen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *