Ny videreutdanning i pedagogikk og veiledning

SMH har satt av ekstra stipendmidler til denne utdanningen.

Har du behov for å styrke kunnskap og kompetanse i undervisning og veiledning?
Fra høsten 2017 tilbys 15 studiepoeng videreutdanning i pedagogikk og veiledning for bibliotekarer i fagbibliotek.
Mange bibliotekarer i fagbibliotek har undervisningsoppgaver og veileder i tillegg brukere med ulik grad av informasjonskompetanse. Spesialgruppen for medisin og helsefag (SMH) har i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Hedmark utviklet et skreddersydd utdanningstilbud som gir fordypning i begge disse rollene.

I utdanningen vil erfaringsutveksling mellom studenter være viktig. Metodene som blir brukt i studiet vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og selvstudium. I selvstudiet kan studentene jobbe i grupper eller enkeltvis. Det inngår tre obligatoriske arbeidskrav underveis i studiet, og studiet avsluttes med en individuell fordypningsoppgave.

Studiet gir deg anledning til å se på egen undervisning og egne opplegg med nye øyne og bli bevisst ulike veiledningsteknikker.

 Videreutdanningen har fire samlinger ved Høgskolen i Innlandet, Elverum:

–              20. – 21. september 2017

–              15. – 16. november 2017

–              17. – 18. februar 2018

–              7. – 8. mars 2018

 Søknadsfrist 1. juni 2017, http://www.inn.no.

Kursavgift 15500,-

Alle ansatte i fagbibliotek kan søke opptak, men bibliotekarer i medisin og helsefaglige bibliotek vil ha fortrinnsrett i det første kullet av studenter. Det vil bli to samlinger høst 2017 og to samlinger vår 2018.

Har du flere spørsmål? Kontakt Elin Opheim, elin.opheim@inn.no

Stipend

SMH har satt av ekstra stipendmidler til denne utdanningen. Det vil bli gitt 4 stipend á kr. 15000. Søknad om stipend sendes til sekretær i SMH-styret Astrid Kilvik,  innen 20. mai. Søknaden skal inneholde personalia, arbeidssted og en god begrunnelse for tildeling. NB: Stipendsøker må være personlig medlem av SMH og jobbe i medisin- /helsefaglig bibliotek. Det skal også sendes et blogginnlegg til SMH-bloggen i etterkant av studiet.

En kommentar om “Ny videreutdanning i pedagogikk og veiledning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *