Meld deg på kurs i Trondheim

Cinahl søkekurs: et kurs for deg som behersker grunnleggende søketeknikk i Cinahl og ønsker å komme litt videre.

Cinahl er en engelskspråklig database med referanser til litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi og ergoterapi. Basen inneholder hovedsakelig tidsskriftartikler, men også bokkapitler, konferanserapporter mm. Cinahl er spesielt relevant dersom du er interessert i kvalitativ forskning og stoff om pasienterfaringer. Vi bruker Ebsco sitt grensesnitt på kurset

Form
Demonstrasjonsforelesning der deltagerne har mulighet til å prøve ut det som blir demonstrert. Vi oppfordrer til å ta med egen PC, men det er også mulighet for å låne PC. Avhengig av deltakergruppens sammensetning, kan det godt være at kurset kan få mer form av en workshop der vi kan utveksle erfaringer og lære av hverandre.

2. oktober 2018. Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital.

Gå til aktivitetskalenderen for påmelding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *