Årsmøtet 2020 – saksliste og dokumenter

       Saksliste:

 1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
 2. Årsmelding 2019
 3. Revidert regnskap 2019
 4. Forslag til virkeplan for 2020
 5. Innkomne forslag
  a) Kontingentsatser for institusjonsmedlemmer
  b) Internasjonalt samarbeid
 6. Budsjettforslag 2020
 7. Valg

Sakspapirer:
Årsmelding SMH 2019
Rekneskap SMH 2019 med revisjon
Forslag Virkeplan SMH 2020
Innkomne forslag
a) Sak 5A til årsmøtet om kontingentsatser
b) Sak 5B til årsmøtet Internasjonalt samarbeid
Budsjettforslag_endelig_2020
Revidert budsjett 2020
SMH valgkomiteens innstilling 2020

Protokoll for årsmøtet 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *