Landsmøteuttalelse om Helsebiblioteket.no

SMH-styret jobber for å bidra til å bedre vilkårene for Helsebiblioteket.no, som har blitt rammet av alvorlige budsjettkutt. Under Landsmøtet til NBF lyktes vi med å få igjennom denne uttalelsen, som vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet:

Landsmøteuttalelse 2020

Norsk Bibliotekforening mener tilgang til helseinformasjon er viktig for helsepersonell, studenter og innbyggere i Norge generelt. Gjennom Helsebiblioteket.no har helsepersonell, i alle deler av helsetjenesten, gratis tilgang til kvalitetsvurdert helsefaglig og medisinsk kunnskap. Kuttene i Helsebiblioteket.no rammer ansatte i helseforetakene, og spesielt hardt rammes helseforetak som ikke er universitetstilknyttet. Kuttene rammer også ansatte i primærhelsetjenesten. De færreste kommuner har et eget helsefaglig bibliotek å støtte seg til. Det er sjelden midler i kommunebudsjettene til å abonnere på sentrale helsefaglige tidsskrifter. For at samhandling mellom helsetjenestene skal fungere etter intensjonen, kreves blant annet tilgang til de samme kunnskapsressursene. Videre rammes utdanningsinstitusjonene og studentene som tar helsefaglig utdanning. Studentene bør bli kjent med gode kunnskapsressurser gjennom studiene, og ta dette med seg ut i praksis.

Norsk Bibliotekforening fremholder at Helsebiblioteket.no er unikt fordi mange avtaler gir nasjonal tilgang. Folkebibliotek er opptatt av å formidle kunnskapsbasert helseinformasjon til publikum, og det er god folkehelse i tilgang til kvalitetssikrede ressurser. Det har gitt store gevinster å forhandle frem nasjonale avtaler. Helsebiblioteket.no har spart både arbeidstid og penger og gitt helseforetak og kommuner tilgang til kunnskapsressurser de ellers ikke ville hatt.

Norsk Bibliotekforening mener at norsk helsevesen må kunne tilby likeverdige tjenester fra et helsepersonell med like muligheter til å holde seg faglig à jour, i tråd med nasjonal helsepolitikk om å arbeide kunnskapsbasert.

Norsk Bibliotekforening ber Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide en finansieringsløsning for å kunne opprettholde eksisterende tidsskriftavtaler og gi en ekstrabevilgning i revidert statsbudsjett. I tillegg trengs en langsiktighet i budsjettsituasjonen til Helsebiblioteket.no for å opprettholde og videreutvikle tjenesten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *