CINAHL søkekurs i Trondheim

Dato: 02.10.2018 - 02.10.2018
Tidspunkt: 12:00 - 15:00
Sted: Rom KS11, Kunnskapssenteret på St.Olavs hospital
Pris: 400.-for medlemmer / 600.- for ikke-medlemmer

Jeg vil melde meg på

Cinahl søkekurs: et kurs for deg som behersker grunnleggende søketeknikk i Cinahl og ønsker å komme litt videre.

Cinahl er en engelskspråklig database med referanser til litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi og ergoterapi. Basen inneholder hovedsakelig tidsskriftartikler, men også bokkapitler, konferanserapporter mm. Cinahl er spesielt relevant dersom du er interessert i kvalitativ forskning og stoff om pasienterfaringer. Vi bruker Ebsco sitt grensesnitt på kurset

Form
Demonstrasjonsforelesning der deltagerne har mulighet til å prøve ut det som blir demonstrert. Vi oppfordrer til å ta med egen PC, men det er også mulighet for å låne PC. Avhengig av deltakergruppens sammensetning, kan det godt være at kurset kan få mer form av en workshop der vi kan utveksle erfaringer og lære av hverandre.

 

Entries for CINAHL. Trondheim 2. oktober 2018

Displaying 1 - 4 of 4
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Lisbeth Jahren NTNU Universitetsbiblioteket
Brita Nyvoll Tungasletta
Peter Furuset Nord universitet
Katarina Einarsen Enne Aldring og helse
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 4 of 4

CINAHL. Trondheim 2. oktober 2018