Informasjon- og dokumenthandtering i arbeid med systematiske oversikter

Dato: 04.10.2018 - 04.10.2018
Tidspunkt: 10:00 - 15:30
Sted: HVL, Campus Bergen Kronstad, Rom D123.
Pris: 800.- for medlemmer / 1200.- for ikke-medlemmer

https://www.hvl.no/studentliv/studentliv-bergen/slik-kjem-du-til-bergen/

Jeg vil melde meg på

Arbeid med systematiske oversiktsartiklar har mange oppgåver og roller for bibliotekarar. I dette kurset skal me særleg sjå nærmare på informasjons- og dokumentasjonsoppgåvene. Kurset vil ha både diskusjon og praktiske øvingar med mål om at alle, inkludert kurshaldaren, får litt fleire verktøy og litt meir idear til gode måtar å delta i arbeid med systematiske oversikter. Kursholder: Gunhild Austrheim

Program:

10.00-10.15    Velkommen og kaffi/te

10.15-11.00    Informasjon- og dokumenthandtering i reviewprosessen

Felles (digitalt) filområde – me ser på Sharepoint

Rapporteringsstandarder for systematiske oversiktsartiklar –  me ser på Prisma og Equator

11.15.12.00     Dokumentasjon av søk og screening

Handtering av søkeresultat og ulike verktøy for screening – me ser på
EndNote og Rayyan

12.00-12.45    Lunsj

12.45-13.30    Screening av fulltekst

Fordele og dele fulltekst med reviewteam – copyright

Fjernlånsarbeidet og oppfølgjing av bestillingar

Erfaringsutveksling

13.45-14.30    Metodekapittel og medforfattarskap

Endeleg rapportering av søk i flytskjema

Bibliotekarens bidrag til publisert review

14.45-15.30    Samarbeid bibliotekarar imellom

Fagfellevurdering av søk med PRESS sjekklista

Gjenbruk av søkeblokker frå andre

Avslutning

—–

Antall deltakarar: max 24. Påmelding innan 1.oktober.

Pris: kr. 800 for medlemmer/kr. 1200 for ikkje-medlemmer, med lunsj.

Kurset går på datalab og du treng ikkje å ha med eigen pc.

Entries for Informasjon- og dokumenthandtering i systematiske oversikter. Bergen 4.10.2018

Displaying 1 - 3 of 3
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Malin Norman Universitetsbiblioteket, Nord universitet
Marit Veie Nord universitet
Katarina Einarsen Enne Aldring og helse
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 3 of 3

Informasjon- og dokumenthandtering i systematiske oversikter. Bergen 4.10.2018