Informasjon- og dokumenthandtering i arbeid med systematiske oversikter

Dato: 04.10.2018 - 04.10.2018
Tidspunkt: 10:00 - 15:30
Sted: HVL, Campus Bergen Kronstad, Rom D123.
Pris: 800.- for medlemmer / 1200.- for ikke-medlemmer

https://www.hvl.no/studentliv/studentliv-bergen/slik-kjem-du-til-bergen/

Jeg vil melde meg på

Arbeid med systematiske oversiktsartiklar har mange oppgåver og roller for bibliotekarar. I dette kurset skal me særleg sjå nærmare på informasjons- og dokumentasjonsoppgåvene. Kurset vil ha både diskusjon og praktiske øvingar med mål om at alle, inkludert kurshaldaren, får litt fleire verktøy og litt meir idear til gode måtar å delta i arbeid med systematiske oversikter. Kursholder: Gunhild Austrheim

Program:

10.00-10.15    Velkommen og kaffi/te

10.15-11.00    Informasjon- og dokumenthandtering i reviewprosessen

Felles (digitalt) filområde – me ser på Sharepoint

Rapporteringsstandarder for systematiske oversiktsartiklar –  me ser på Prisma og Equator

11.15.12.00     Dokumentasjon av søk og screening

Handtering av søkeresultat og ulike verktøy for screening – me ser på
EndNote og Rayyan

12.00-12.45    Lunsj

12.45-13.30    Screening av fulltekst

Fordele og dele fulltekst med reviewteam – copyright

Fjernlånsarbeidet og oppfølgjing av bestillingar

Erfaringsutveksling

13.45-14.30    Metodekapittel og medforfattarskap

Endeleg rapportering av søk i flytskjema

Bibliotekarens bidrag til publisert review

14.45-15.30    Samarbeid bibliotekarar imellom

Fagfellevurdering av søk med PRESS sjekklista

Gjenbruk av søkeblokker frå andre

Avslutning

—–

Antall deltakarar: max 24. Påmelding innan 1.oktober.

Pris: kr. 800 for medlemmer/kr. 1200 for ikkje-medlemmer, med lunsj.

Kurset går på datalab og du treng ikkje å ha med eigen pc.

Entries for Informasjon- og dokumenthandtering i systematiske oversikter. Bergen 4.10.2018

Displaying 1 - 16 of 16
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Gro Heidi Råmunddal Vestre Viken HF
Kristin Børresen Universitetet i Bergen, Bibliotek for medisin
Kjersti Aksnes-Hopland Universitetsbiblioteket i Bergen
Regina Küfner Lein Universitetsbiblioteket i Bergen
Christine Mjøs Universitetsbiblioteket i Bergen
Hilde Wedvich Bibliotek for medisin (UBBMED)
Jana Myrvold Universitetsbiblioteket i Sørøst Norge
Toril Marie Hestnes Medisinsk bibliotek, Universitetet i Oslo
Irene Hunskår VID vitenskapelige høgskole, Biblioteket.
Kjetil Monsen VID vitenskapelige høgskole, Bergen
Bente Tveito Høgskulen på Vestlandet
Margrethe Søvik VID vitenskapelige høgskole
Mari Fredrikke Osen Høgskulen på Vestlandet
Malin Norman Universitetsbiblioteket, Nord universitet
Marit Veie Nord universitet
Katarina Einarsen Enne Aldring og helse
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 16 of 16

Informasjon- og dokumenthandtering i systematiske oversikter. Bergen 4.10.2018