Kurs i effektivisering av systematiske søk 2. april

Dato: 02.04.2019 - 02.04.2019
Tidspunkt: 10:00 - 16:00
Sted: Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for medisin. Kursrommet
Pris: SMH-medlem: 1000 kr. Ikke medlem: 1500 kr. Prisen inkluderer lunsj.

Jeg vil melde meg på

Kom til Bergen tirsdag, 2. april og lær nye måter å søke på.

Gerdien de Jonge fra det medisinske biblioteket på Erasmus MC Rotterdam vil demonstrere en trinnvis metode som hun og hennes kolleger har utviklet for å utføre systematiske litteratursøk på en effektiv måte i flere medisinske databaser. Metoden har vært demonstrert på flere EAHIL-kurs. Kursdeltakerne oppfordres til å sende inn søkestrategier på forhånd. Disse vil bli brukt i kurset, og man kan få tilbakemeldinger på dem.

Entries for Systematiske litteratursøk - en trinnvis metode, dag 2

Displaying 1 - 16 of 16
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Brynhildur Axelsdottir RBUP
Sølvi Biedilæ RBUP
Linn Kristensen Universitetsbiblioteket OsloMet
Irene Waage Høgskolen på Vestlandet, Haugesund
Katarina E Enne Aldring og helse
Vibeke Saltveit Universitetet i Sørøst-Norge
Malene W. Gundersen Universitetsbiblioteket OsloMet - storbyuniversitetet
Elisabeth Karlsen OsloMet – storbyuniversitetet
Malin Norman Nord universitet
Linda Merete Warhuus Bibliotektjenesten, Vestre Viken HF
Therese Måseidvåg Vestre Viken HF
Nataliya Byelyey Folkehelseinstituttet
Marianne Tvedt Høgskulen på Vestlandet
Katrine Aronsen NTNU Bibliotek for medisin og helse
Kjersti Aksnes-Hopland Universitetsbiblioteket i Bergen
Kjetil Monsen VID vitenskapelige høgskole
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 16 of 16

Systematiske litteratursøk - en trinnvis metode, dag 2