Kurs i informasjon- og dokumenthåndtering: systematiske oversikter

Dato: 04.03.2019
Tidspunkt: 10:30 - 16:00
Sted: Folkehelseinstituttet
Pris: SMH-medlem: 800 kr. Ikke medlem: 1200 kr. Prisen inkluderer lunsj.

Jeg vil melde meg på

Om kurset: Arbeid med systematiske oversiktsartiklar har mange oppgåver og roller for bibliotekarar. I dette kurset skal me særleg sjå nærmare på informasjons- og dokumentasjonsoppgåvene. Kurset vil ha både diskusjon og praktiske øvingar med mål om at alle, inkludert kurshaldaren, får litt fleire verktøy og litt meir idear til gode måtar å delta i arbeid med systematiske oversikter.

Program:

10.30-10.45    Velkommen og kaffi/te

10.45-11.30    Informasjon- og dokumenthandtering i reviewprosessen

 • Felles (digitalt) filområde – me ser på Sharepoint
 • Rapporteringsstandarder for systematiske oversiktsartiklar –  me ser på Prisma og Equator

11.45.12.30     Dokumentasjon av søk og screening

 • Handtering av søkeresultat og ulike verktøy for screening – me ser på
  EndNote og Rayyan

12.30-13.15    Lunsj

13.15-14.00    Screening av fulltekst

 • Fordele og dele fulltekst med reviewteam – copyright
 • Fjernlånsarbeidet og oppfølgjing av bestillingar
 • Erfaringsutveksling

14.15-15.00    Metodekapittel og medforfattarskap

 • Endeleg rapportering av søk i flytskjema
 • Bibliotekarens bidrag til publisert review

15.15-16.00    Samarbeid bibliotekarar imellom

 • Fagfellevurdering av søk med PRESS sjekklista
 • Gjenbruk av søkeblokker frå andre
 • Avslutning

Vi anbefaler deg å ta med egen pc

Antall deltakere: maks 40.

Påmelding innen 22. februar.

 

Entries for Informasjon- og dokumenthåndtering: systematiske oversikter, Oslo, 2019

Displaying 1 - 20 of 32 1 2
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Mikaela Aamodt Univeresitetsbiblioteket i Oslo. Medisinsk bibliotek
Sonja Amundsen Sørlandet sykehus
Bente Aastad Universitetet i Sørøst-Norge
Karianne Fredenfeldt Lind Nasjonalt senter for e-helseforskning
Astrid Nøstberg Folkehelseinstituttet
Jan Frode Kjensli Universitetssykehuset Nord-Norge
Grete Gluppe Høgskolen i Østfold
Gunn Kleven UiO, Medisinsk bibliotek
Linda Merete Warhuus Bibliotektjenesten Vestre Viken
Kirstin Flebu Jørundland Bibliotektjenesten,Vestre Viken HF
Grete Overvåg Universitetetsbiblioteket i Tromsø
Anne Stenhammer Universitetet i Sørøst-Norge. Biblioteket, Drammen
Bente Foss Folkehelseinstituttet
Eldbjørg Nåheim Eien Oslo universitetssykehus, Dikemark
Linn Kristensen Helsefagbiblioteket, OsloMet
Trine Remvik OsloMet
Hilde Iren Flaatten UiO. Universitetsbiblioteket. Medisinsk bibliotek, Rikshospitalet
Nina Marie Høyning Jørgensen Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek (Ullevål)
Nataliya Byelyey Folkehelseinstituttet
Anita Nordsteien Universitetet i Sør-øst Norge
Fornavn Etternavn Arbeidssted
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 20 of 32 1 2

Informasjon- og dokumenthåndtering: systematiske oversikter, Oslo, 2019