SMH-dagene 2020

SMH-dagene i Stavanger utsettes
Tema:
Bibliotekarens rolle i endring. Fokus: Nye roller og oppgaver for bibliotekansatte.
SMH arrangerer kurs og medlemsmøte i forbindelse med SMH-dagene
Les mer her