SMH-dagene 2021

9.-10. februar
Tema: Bibliotekarens rolle i endring. Fokus: Nye roller og oppgaver for bibliotekansatte.
SMH arrangerer kurs og medlemsmøte i forbindelse med SMH-dagene dagen før.
Les mer her