Årsmøtet 2017

Saksliste:

  1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
  2. Årsmelding 2016
  3. Revidert regnskap 2016
  4. Forslag til virkeplan for 2017
  5. Innkomne forslag
  6. a) Fra Sigrun Aasen om støtte til MeSH-oversettelse. b) Fra styret om reisestipend for afrikanske bibliotekarer
  7.  Budsjettforslag 2017
  8. Valg

Sakspapirer:

Referat fra årsmøtet 2017