Arkiv: Nytt fra styret

Årsmøte 2016

SMHs årsmøte for 2016 avholdes 3. mars hos Kunnskapssenteret. Hold av datoen. Program og påmelding kommer. Det vil i tillegg bli arrangert et seminar tidligere samme dag. Informasjon om dette kommer seinere.

Konstituering av nytt styre

På sitt første styremøte etter årsmøtet konstituerte styret seg. Det kom ingen nye styremedlemmer inn og styret valgte dermed å fortsette som året før. Irene Hunskår fortsetter som leder med Hanne Dybvik som nestleder. Oversikt over hvem som sitter i styret og andre komiteer finner du under Kontakt .

Årsmøte, saksliste og sakspapirer

Førstkommende onsdag, 25.mars, holdes SMHs årsmøte i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Dersom du vil være med på dette er det viktig at du melder deg på i aktivitetskalenderen slik at vi vet hvor mye mat vi skal bestille også er det adgangskontroll i Helsedirektoratet. I aktivitetskalenderen finner du også innkalling, saksliste og lenke til alle … Fortsett å lese Årsmøte, saksliste og sakspapirer

Reisestipend til SMH-dagene

Det er et lite overskudd igjen etter tildeling av reisestipend denne våren. Dette lyser vi ut som reisestipend til SMH-dagene 22.-24. september 2014. Reisestipendet kan søkes av personlige medlemmer i SMH, eller eneste ansatte i bibliotek med institusjonsmedlemskap i SMH. Søknader må inneholde følgende: . Søkerens navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, stilling og arbeidssted. . Budsjett … Fortsett å lese Reisestipend til SMH-dagene

Nytt styre er konstituert

Tirsdag 3. juni hadde det nye styret sitt første møte og har konstituert seg. Ny leder i SMH er Irene Hunskår og Hanne Dybvik er ny nestleder. Elin Opheim fortsetter som kasserer mens Astrik Kilvik er ny sekretær. Kontaktinformasjon til styremedlemmene finnes her.

Nytt styre i SMH

På årsmøtet mandag 7.april ble nytt styre for perioden 2014-2015 valgt. Karen Buset og Malene Gundersen gikk ut av styret, mens Astrid Kilvik og Terese Dalsnes er nyvalgte. Oversikt over alle som sitter i styret, og andre arbeidsgrupper finnes her. Styret vil konstituere seg på første styremøte.