Bli medlem

Er du ansatt i et medisinsk eller helsefaglig bibliotek?

Som medlem i SMH får du medlemspris på våre kurs, du har mulighet til å søke om reisestipend og blir del av et hyggelig og inspirerende bibliotekarnettverk.

For å bli medlem i SMH, må du også være medlem i Norsk Bibliotekforening.

Kontingent

Ordinært medlemskap: kr. 200 pr. år
Studenter og pensjonister: kr. 100 pr. år
Institusjonsmedlemskap: kr. 600 pr. år

Dette kommer i tillegg til medlemskapet i Norsk Bibliotekforening.

Medlemsfordeler

Som personlig medlem i SMH og Norsk Bibliotekforening får du:

  • muligheten til å søke på reisestipend i SMH og NBF
  • medlemspris på kurs i regi av SMH
  • tidsskriftet Bibliotekforum gratis tilsendt
  • rabatt på møter og seminarer arrangert av Norsk Bibliotekforening
  • 15% rabatt hos bokkilden.no
  • rabatt på kontantutsalget på Norli Universitetsgaten (kjøpebok)
  • 25% rabatt på Dagsavisen

Bli medlem i SMH

Innmeldingsskjemaet går til sekretæren i SMH.