Om SMH

SMH (Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for medisin og helsefag) er en interesseorganisasjon for deg som bruker fagbibliotek innen medisin og helse. Vi jobber for god ressurstilgang og kompetanseheving, ved å arrangere kurs, konferanser og andre nettverksskapende arrangementer.

Hvordan jobber vi?

Vi har et styre som tar opp aktuelle saker og som arbeider etter en virkeplan som hvert år godkjennes på årsmøtet. Kontaktinformasjon til styret finner du her.

Saksdokumenter fra tidligere årsmøter:

Tidligere ledere i SMH

2014 – dd Irene Hunskår
2011 – 2014 Karen Johanne Buset
2010 – 2011 Vakant
t.o.m. 2010 Hilde Strømme
1990 – Elisabeth Husem
1987 – 1990 Turid Taraldsen
1986 – 1987 Mette Seem/ Tone Haarberg
1982 – 1986 Jostein Ingulfsen
1980 – 1982 Bjørg Glesne
1978 – 1980 Kari Halldal
1975 – 1978 Elisabeth Buntz
1953 – 1975 Maren Hvardal

Tidligere aktivitet og avsluttede prosjekter

SMH-nytt

var SMHs medlemsblad i 37 år og ble nedlagt i 2013 SMH-bloggen har overtatt SMH-nytts rolle. Om SMH-nytt og utgavene finner du her.

MedLibTrain

var et samarbeidsprosjekt mellom polske og norske helsefaglige bibliotekarer og det hele endte i boken MedLibTrain- Become a competent teacher of information skills. Lenke til boka og informasjon om prosjektet finnes her.

SMIL

var et nordisk samarbeidsprosjekt som samlet kvalitetsvurderte nettsider på de nordiske språk om sykdommer og deres behandling. Du kan lese om SMIL her.

SMH Baltic

SMH Baltic Sea Region Cooperation, a partnership of medical and health Libraries. Ceased in 2017. Du kan lese mer om SMH Baltic her.