Årsmøtet 2016

Saksliste for årsmøtet:

1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
2. Årsmelding 2015
3. Revidert regnskap 2015
4. Forslag til virkeplan for 2016
5. Budsjettforslag 2016
6. Innkomne forslag
7. Valg

Sakspapirer (oppdateres):

Referat fra årsmøtet