MedLibTrain

Medlibtrain cover”Become a competent teacher of information skills” – a professional development program for medical librarians. The joint project between medical librarians in Poland and Norway”

Prosjektet MedLibTrain hadde som mål å utvikle et undervisningsopplegg/kurs for ansatte i medisinske og helsefaglige bibliotek som driver med undervisning og opplæring. De ulike kursmodulene er samlet i en bok som er gratis tilgjengelig her.

Boka gir faktakunnskap rettet mot bibliotekarer, tips for undervisning, tips om øvelser i undervisningen og tips til videre lesing. Den kan egne seg for selvstudium for å lære nytt om eller friske opp ulike emner, eller i forberedelse av undervisning i biblioteket. Kurskomiteen i SMH har fått boka og vil kunne bruke emner fra boka som grunnlag for fremtidige SMH-kurs.
Vi har noen få trykte eksemplarer av boka. Interesserte som ønsker en trykt kopi til sitt bibliotek kan ta kontakt med regina.lein@ub.uib.no.
MedLibTrain har vært et samarbeidsprosjekt mellom SMH og medisinske bibliotek i Krakow med Jagiellonian University Library som hovedsamarbeidspartner. Tittelen for prosjektet var «Become a competent teacher of information skills» – a professional development program for medical librarians. The joint project between medical librarians in Poland and Norway». Det 2-årige prosjektet ble avsluttet i desember 2010. Den polske prosjektgruppen hadde ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjektet og program. Prosjektet var finansiert av Norwegian funds/EEA Grants og hadde en økonomisk ramme på 327 228 PLN (over 600.000 NOK).
Fra Norge deltok 7 bibliotekarer fra 4 ulike bibliotek. Randi Bolstad var norsk koordinator.

De norske deltakerne var:
• Randi Bolstad og Regina Kufner Lein fra Universistetsbiblioteket i Bergen
• Hege Sletsjøe fra Helsedirektoratet
• Frøydis Løken, Karin Bakkemo og Anne Stenhammer fra Høgskolen i Buskerud
• Irene Hunskår, Betanien diakonale høgskole og Haraldsplass diakonale høgskole