Pasientportalen SMIL

SMIL var et nordisk samarbeidsprosjekt som ble etablert i 2001 på initiativ fra SMH og Svensk biblioteksförenings specialgrupp för vårdbibliotek. Idéen med prosjektet og portalen var å stille til rådighet kvalitetsvurderte nettsider på norsk, dansk eller svensk om sykdommer og deres behandling. Hensikten var at de tre språkområdene skulle komplettere hverandre.

Deltakere i prosjektet var bibliotekarer og sykepleiere fra Norge, Sverige og Finland. Universitetsbiblioteket i Oslo var vert for systemet, mens medarbeidernes respektive arbeidsgivere sto for kostnadene i form av arbeidstid. Utover dette fikk SMIL oppstartstilskudd fra den svenske bibliotekforeningen og NORDINFO. SMH har bidratt med årlige tilskudd.

SMIL ble første gang lansert i 2004. Et behov for en mer sofistikert programvare viste seg relativt snart, og i samarbeid med Deichmanske bibliotek fikk UBO tildelt midler fra ABMU til utvikling av en ny programvare. Utviklingen av denne programvaren, SUBLIMA, ble svært forsinket, men våren 2010 kunne SMIL 2 lanseres.

Portalen SMIL inneholdt på sitt største ca. 8000 lenker og 2000 emner, og arbeidet med å vedlikeholde lenkene ble etter hvert svært omfattende. Den generelle internettutviklingen, kombinert med at
SMIL-medarbeiderne fikk stadig mindre tid til arbeidet, gjorde at det måtte stilles spørsmål ved portalens berettigelse. Ekstern drift og mangel på SUBLIMA-kompetanse likeså.
Skjermdump SMIL

I løpet av 2012 tok Universitetsbiblioteket i Oslo kontakt med flere andre miljøer med tanke på å finne en alternativ driftsform for SMIL. En idé var å transformere SMIL fra å være en lenkesamling til å bli en mer dynamisk portal. Da dette ikke ga resultater, ble det besluttet å nedlegge portalen, og 1/1-2013 ble SMIL stengt.

Skrevet av Anette Munthe, Universitetsbiblioteket i Oslo.