SMH-nytt

SMH-nytt var SMHs medlemsblad i 37 år. SMH-nytt

Første nummer kom ut i 1976 under navnet SMB-nytt, på det tidspunktet het SMH Spesialgruppen for Medisinsk bibliotekvirksomhet. Da SMB byttet navn til SMH, byttet naturlig nok også SMB-nytt navn til SMH-nytt. På årsmøtet 2013 ble SMH-nytt vedtatt nedlagt og SMH-bloggen har overtatt SMH-nytts rolle.

Fra og med nummer nr 1/2 2008 ble SMH-nytt et rent elektronisk tidsskrift. De eldre utgavene er scannet og legges nå fortløpende ut på nett.
SMH-nytt vol 1, Nr 1 (1976) – vol 37, Nr 1 (2012) finner du her.

Mellom 1993 til 2003 ble SMH-nytt indeksert i Norart.

Omslaget til det første SMH-nytt i 1976.
Omslaget til det første SMH-nytt i 1976.