Virkeplan

Virkeplan for inneværende periode

Virkeplan 2017

Mål 1:
Arbeide for å fremme bibliotek- og informasjonsvirksomhet innen medisin og helsefag
Tiltak:

 • Arrangere kurs og seminarer som bidrar til kompetanseheving i samsvar med medlemmenes ønsker og behov.
 • Se på mulighet for flere studiepoenggivende kurs for medlemmene i samarbeid med andre institusjoner
 • Lyse ut stipend for deltakelse på kompetansehevende utdanninger og til annen faglig utvikling, kurs og reiser
 • Jobbe for god og felles ressurstilgang for bibliotek innen medisin og helsefag, gjennom påvirkning og fagpolitisk engasjement fra styret og medlemmene


Mål 2:

Styrke informasjon- og kommunikasjonsarbeidet slik at medlemmene har tilgang til oppdatert informasjon om aktuelle saker og aktivitet innenfor fagområdet
Tiltak:

 • Oppdatere og videreutvikle SMHs nettsted og SMHbloggen
 • Legge til rette for at artikler fra SMHs medlemmer publiseres i Bok og bibliotek eller andre relevante tidsskrifter og i tillegg på SMH-bloggen
 • Videreutvikle bruken av sosiale medier til aktivt faglig oppdatering og deling av kunnskap.


Mål 3:

Samarbeid med norske, nordiske og internasjonale institusjoner og organisasjoner innen SMHs fagområder
Tiltak:

 • Fortsette samarbeidet med Helsebiblioteket
 • Fortsette samarbeid med NBF og andre bibliotekfaglige organisasjoner i Norge
 • Samarbeide med The European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) ved å nominere norske representanter til EAHIL Council
 • Samarbeide med The Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA) om reisestipend til bibliotekarer


Mål 4:

Et effektivt styre
Tiltak:

 • Sikre et økonomisk grunnlag for å opprettholde kvaliteten på tilbudene til medlemmene
 • Samarbeide med NBF om medlemsregister og web-løsning
 • Bruke årshjul og felles elektronisk arkiv for å effektivisere og sikre kontinuitet i styrearbeidet.