Søkeveiledninger

På denne siden finner du søkeveiledninger på norsk for ulike databaser. Disse ble tidligere utarbeidet av Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo (UiO). Søkeveiledningene har vært tilgjengelige for alle og til veldig god nytte for bibliotekarer, studenter og forskere. Når UiO nå ikke lengre har mulighet til å vedlikeholde søkeveiledningene, har SMH påtatt seg ansvaret med å koordinere arbeidet med å oppdatere og videreføre disse.

Videreføring av UiO sine veiledninger er tenkt å skje ved dugnadsarbeid fra bibliotekarer og bibliotek som selvsagt vil bli kreditert for arbeidet. Søkeveiledningene vil bli lagt ut fortløpende på SMH sin plattform når de er gjennomgått og oppdatert.

Ser du feil eller mangler i veiledningene, send en melding til kontaktsmh19@gmail.com