Kontakt

Har du saker som vi i SMH bør ta opp?
Ta kontakt med lederen vår!

Styret for perioden 2018-2019 består av:

Leder Irene Hunskår
VID vitenskapelige høgskole,
Studiested Haraldsplass
E-post: irene.hunskar@vid.no

Sekretær Astrid Kilvik
NTNU UB,
Bibliotek for medisin og helse
E-post: astrid.kilvik@ntnu.no

Nestleder Mikaela Aamodt
Universitetet i Oslo,
Medisinsk bibliotek
E-post: mikaela.aamodt@ub.uio.no

Kasserer Grete Overvåg
Norges Arktiske Universitet,
Natur- og helsefagbiblioteket
E-post: grete.overvag@uit.no

Styremedlemmer

Kurskomitéen

SMHs kurskomité har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs. Ta gjerne kontakt  dersom du har noen ideer eller ønsker om kurs.

Nettredaksjonen

Dersom du har kommentarer til nettsidene så ta kontakt med nettredaksjonen. Vi har ansvaret for å oppdatere nettsidene og å legge ut informasjon om kurs og konferanser som er i SMHs målgruppe.

Valgkomitéen består av

  • Elin Opheim, Høgskolen i Innlandet, Biblioteket i Elverum
  • Hanne Dybvig, Høgskolen i Østfold
  • Tonje Velde, Høgskulen på Vestlandet

SMHs regnskap revideres av

  • Elin Opheim,Høgskolen i Innlandet, Biblioteket i Elverum
  • Signy Soelberg, Medisinsk bibliotek, Universitetet i Oslo

 

Sist oppdatert 11. mai 2018