Kontakt

Har du saker som SMH bør ta opp?
Ta kontakt med lederen vår!

Styret for perioden 2020-2021:

Leder Ingrid Harboe
Folkehelseinstituttet, Oslo
Område for helsetjenester
E-post: ingrid.harboe@fhi.no

Nestleder Marit Gjone Sandsleth
Universitetet i Sørøst-Norge
Campus Drammen, Biblioteket
E-post: marit.gjone.sandsleth@usn.no 


Sekretær Gøril Jorem Tvedten
Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Campus Bergen
E-post: goril.tvedten.jorem@hvl.no

Kasserer Grete Overvåg
Norges Arktiske Universitet
Campus Tromsø
Natur- og helsefagbiblioteket
E-post: grete.overvag@uit.no 

Styremedlemmer:

Kurskomité

SMHs kurskomité har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs. Ta gjerne kontakt  dersom du har noen ideer eller ønsker om kurs.

Nettredaksjon

Har du kommentarer til nettsidene, ta kontakt med nettredaksjonen. Vi har ansvaret for å oppdatere nettsidene og å legge ut informasjon om kurs og konferanser som er i SMHs målgruppe.

Valgkomité

  • Sølvi Biedilæ, RBUP
  • Marte Ødegaard, UIO
  • Astrid Kilvik, NTNU

SMHs regnskap revideres av

  • Elin Opheim,Høgskolen i Innlandet, Biblioteket i Elverum
  • Irene Hunskår, VID vitenskapelige høgskole

Sist oppdatert 23. april  2020