Kontakt

Har du saker som SMH bør ta opp?
Ta kontakt med lederen vår!

Styret for perioden 2019-2020:

Leder Irene Hunskår
VID vitenskapelige høgskole
Studiested Haraldsplass, Bergen
E-post: irene.hunskar@vid.no

Sekretær Astrid Kilvik
NTNU UB
Campus Trondheim
Bibliotek for medisin og helse
E-post: astrid.kilvik@ntnu.no

Nestleder Ingrid Harboe
Område for helsetjenester
Folkehelseinstituttet, Oslo
E-post: ingrid.harboe@fhi.no

Kasserer Grete Overvåg
Norges Arktiske Universitet
Campus Tromsø
Natur- og helsefagbiblioteket
E-post: grete.overvag@uit.no

Styremedlemmer:

Kurskomité

SMHs kurskomité har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurs. Ta gjerne kontakt  dersom du har noen ideer eller ønsker om kurs.

Nettredaksjon

Har du kommentarer til nettsidene, ta kontakt med nettredaksjonen. Vi har ansvaret for å oppdatere nettsidene og å legge ut informasjon om kurs og konferanser som er i SMHs målgruppe.

Valgkomité

  • Elin Opheim, Høgskolen i Innlandet, Biblioteket i Elverum
  • Hanne Dybvig, Høgskolen i Østfold
  • Tonje Velde, Høgskulen på Vestlandet

SMHs regnskap revideres av

  • Elin Opheim,Høgskolen i Innlandet, Biblioteket i Elverum
  • Signy Soelberg, Medisinsk bibliotek, Universitetet i Oslo

Sist oppdatert 29. mai 2019