Reisestipend

SMH setter av midler til reisestipend for personlige medlemmer i SMH, eller eneste ansatte i bibliotek med institusjonsmedlemskap i SMH. Stipendet skal bidra til faglig utvikling.

Vi har et prinsipp om at kurs-/konferanseavgift bør dekkes av arbeidsgiver. Dermed vil vi primært gi stipend til dekning av reise- og overnatting (ikke diett).

Stipendmottakere forplikter seg til å skrive et innlegg fra reisen innen 30 dager etter hjemkomst. Innlegget publiseres på SMH-bloggen.

Dersom stipendmottaker blir forhindret i å reise, må det gis beskjed om dette og stipendmidlene tilbakebetales til SMH.

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende etter vurdering i styret.
NB! SMH-konferansen og EAHIL-konferansen har spesifikke søknadsfrister, disse vil bli annonsert i forkant, følg med på Medbibl-lista og facebook.

Se SMH-bloggen for oversikt over årets konferanser.

Fyll ut søknadsskjemaet under og send inn.
Skjemaet sendes da automatisk til sekretær i SMH Astrid Kilvik.

Reisestipend