SMH-dagene

SMH-dagene 2021
9.-10. februar, Stavanger
Tema: Bibliotekarens rolle i endring. Fokus: Nye roller og oppgaver for bibliotekansatte.

SMH-dagene 2018, Trondheim
6.-7. november 2018 arrangeres SMH-dagene i Trondheim.
Tema: Bibliotekaren som forsker og forskningspartner.

SMH-dagene 2016, Bergen
20.-21. september 2016 ble SMH-dagene arrangert i Bergen.
Temaet var  «Samhandling for kunnskap og helse».

SMH-dagene 2014, Oslo
23.-24.september 2014 ble SMH-dagene arrangert i Oslo av  Akershus universitetssykehus, Høgskolen i Oslo og Akershus, Kunnskapssenteret/Helsebiblioteket, Oslo. universitetssykehus og Universitetsbiblioteket i Oslo. Temaet var «Visjon og virkelighet».

SMH-dagene 2012, Gjøvik
11.-12. september 2012 ble SMH-dagene arrangert på Gjøvik av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Sykehuset Innlandet. Temaet var Vilje til endring.

SMH-dagene 2010, Tønsberg

14. -15. september 2010 ble SMH-dagene arrangert i Tønsberg. Psykiatrien i Vestfold
Høgskolen i Vestfold, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold var arrangører med temaet Ja, vi kan!

SMH-dagene 2008 Trondheim
28.-29. oktober 2008. SMH-dagene ble arrangert i Trondheim av Universitetsbiblioteket i Trondheim – Medisinsk bibliotek, Høgskolen i Sør-Trønderlag – Biblioteket, Sykehuset Levanger – Biblioteket
Temaet var Rammer, roller, retning.

SMH-dagene 2006 Haugesund

12.-14. juni 2006. Haugesund var arrangementsby og Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolebiblioteket i Haugesund, Helse Fonna – biblioteket var arrangører

SMH-dagene 2004 Porsgrunn
22.- 23. juni 2004. SMH-dagene ble arrangert i Porsgrunn, og arrangementskomiteen kom fra Høgskolen i Telemark avd Porsgrunn biblioteket og fagbiblioteket i Sykehuset Telemark HF.